Zelena javna nabava - Dom Ličko - senjske županije

U kolovozu 2015.g. Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (NAP ZeJN).

NAP ZeJN predviđeno je provođenje niza mjera i aktivnosti u svrhu postizanja strateškog ciljaod 50% provedenih postupaka javne nabave u RH uz primjenu mjerila zelene javne nabave do 2020. godine.

NAP zeJN je dostupan na stranici:
www.mzoip.hr/doc/nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu.pdf

Na internetskim stranicama Europske komisije objavljen je Priručnik o zelenoj javnoj nabavi, na hrvatskom jeziku.

Priručnik je dostupan na stranici:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm.

Priručnik je dostupan i na stranici:
www.sredisnjanabava.hr/prirucnik-o-zelenoj-javnoj-nabavi

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, kao javni naručitelj, će u svojim strateškim dokumentima postaviti mjere za promicanje zelene javne nabave sukladno NAP ZeJN u javnoj nabavi kao i u bagatelnim nabavama za nabavu:

  • Papir za ispis i kopiranje
  • Motorna vozila
  • Uredska i informatička oprema
  • Električna energija
  • Telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima
  • Usluge čišćenja
  • Ostalo

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, kao javni naručitelj, će educirati radnike kroz redovno usavršavanje posvećeno zelenoj nabavi za provođenje zelene javne nabave.

OBAVIJEST ZELENA JAVNA NABAVA (pdf)

Back to top