Zahtjev za prikupljanje ponuda – Nabava i dostava službene i radne odjeće i obuće za 2023. g. - Dom Ličko - senjske županije

Predmet nabave: Nabava i dostava službene i radne odjeće i obuće za 2023.g., CPV oznaka predmeta nabave: 39520000-3

Temeljem 12. i članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i internog akta Doma – Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/22-01/01, URBROJ: 2125/75-02-2-01 od 14.12.2022. godine), kojim se uređuju postupci nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave, upućujemo Vam Zahtjev za prikupljanje ponuda.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za radnu odjecu i obucu 2023 (doc)

Zahtjev za prikupljanje ponuda za radnu odjecu i obucu (pdf)

SPECIFIKACIJA PONUDBENI LIST RADNA ODJECA I OBUCA ZA 2023 (doc)

Obavijest o jednostavnoj nabavi (pdf)

 

Back to top