VIII Sjednica Upravnog vijeća - Dom Ličko - senjske županije

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) daje se

Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća

VII. Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije održat će se dana 18.11.2016. godine u 09,00 sati, u Gospiću, Vrtlarska ulica 36/38.

Predloženi Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika br. 7. sa VII. sjednice Upravnog vijeća Doma od 11.11.2016.g.
  2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije,
  3. Tekuća pitanja

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) sjednicama Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, imaju pravo sudjelovati i zainteresirane osobe. Zbog prostornog ograničenja, sjednicama mogu prisustvovati najviše tri (3) osobe.

U slučaju da je podneseno više od tri prijave, pravo prednosti imat će ranije podnesene prijave.

Za vrijeme prisustvovanja sjednici građanke i građani, odnosno ovlaštene osobe za zastupanje nemaju pravo javljati se za riječ ni na bilo koji način remetiti red na sjednici.

Ukoliko građani ili ovlaštene osobe za zastupanje pravne osobe žele biti nazočni sjednici dužni su, izvijestiti tajnika Doma na obrascu prijave.

Prijava se podnosi po objavi dnevnog reda Upravnog vijeća Doma na internet stranici Doma (www.dom-lickosenjska.hr), tajniku Doma elektroničkim putem na e-mail dom.za.starije.i.nemocne.osobe@gs.t-com.hr ili putem telefaxa 053/574 800, a krajnji rok za podnošenje je 48 sati prije održavanja sjednice.

Službenik za informiranje

Obavijest VIII sjednica Uprvanog vijeca Doma (pdf)

Back to top