Usluge - Dom Ličko - senjske županije

USLUGE

U okviru stalnog smještaja starijih i nemoćnih osoba pruža korisnicima zadovoljenje životnih potreba kao što su:

-usluga stanovanja,  prehrana, briga o zdravlju,  njegu, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti,  usluga socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje, organiziranog prijevoza i savjetodavni rad.

Usluge prehrane:

Prehrana je prilagođena različitim zdravstvenim i drugim potrebama korisnika. U tri dnevna obroka koliko se svakodnevno poslužuje u domu i podružnicama, nastoji se da hrana bude raznolika, ukusno pripremljena, a osim standardnih jelovnika, pripremaju se i dijetalni i dijabetički uz dodatna dva obroka, lagana hrana sa smanjenom količinom masti i soli za žučne bolesnike, te miksana hrana.

Zdravstvene usluge:

Naš zajednički  tim  omogućuje korisniku kvalitetnu zdravstvenu skrb i njegu putem tima liječnika obiteljske medicine koji redovito dolazi  u dom i podružnice, medicinskih sestara i njegovateljica, konzilijarno specijalističke službe fizijatra i psihijatra, usluge zdravstvenih kliničkih ustanova, socijalne službe, te  radne terapije.

Usluge njege i održavanje higijene;

Zbog narušenog zdravlja i teže pokretljivosti, mnogi korisnici doma nisu sposobni voditi potpunu brigu o svojoj higijeni. Iz tog razloga u domu i podružnicama organizirana je služba koja održava čistoću i higijenu prostora i rublja kako bi se korisnicima omogućilo rasterećenje od dodatnih napora štetnih za zdravlje te osiguralo više vremena za druge aktivnosti bitne za podizanje kvalitete života u starijoj dobi. Poslovi higijene obuhvaćaju održavanje čistoće korisničkih soba, opreme, hodnika, sanitarnih prostorija, čajnih kuhinja i svih zajedničkih prostorija te pranje i glačanje osobnog i posteljnog rublja.

Usluge socijalnog rada:

Stručni socijalni rad obuhvaća poslove vezane uz rad s osobama zainteresiranim za smještaj, stručni postupak tijekom pripreme i prijema korisnika u dom,  te grupni i individualni rad na integraciji korisnika u domsku sredinu. Individualni rad s korisnicima i njihovim obiteljima provodi se svakodnevno, a u svrhu zadovoljavanja različitih potreba korisnika.
Glavni ciljevi socijalnog rada u domu i podružnicama su povećati šanse korisnika u ostvarenju prava na socijalnu sigurnost i drugih prava, olakšati pristup izvorima pomoći koji imaju za cilj veću razinu dobrobiti osobe, uključivati i povezivati sve sudionike koji mogu doprinijeti zadovoljenju potreba starijih osoba smještenih u dom te osnaživati korisnike tijekom prilagodbe na domsku sredinu kao i u ostalim životnim situacijama kroz metode učinkovite komunikacije, praćenja i cjelovitog pristupa rješavanju problema.

Back to top