Standardi kvalitete socijalnih usluga - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (N. N. 157/13), Standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi iz 2010.g., poglavlje 7. Smjernice za provedbu standarda kvalitete socijalnih usluga i čl. 34. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije (u daljnjem tekstu:Dom) ravnateljica Doma donijela je Odluku o uvođenju standarda kvalitete i imenovanju voditelja i članova tima za kvalitetu (KLASA:023-01/14-01/01 URBROJ.:2125/75-02/14-01) dana 08.05.2014.g.

 STANDARDI KVALITETE (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.

Back to top