Sjednica Upravnog vijeća - Dom Ličko - senjske županije

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) daje se

Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća

VI. Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije održat će se dana 14.10.2016. godine u 09,00 sati, u Gospiću, Vrtlarska ulica 36/38.

Predloženi Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika br. 5. sa V. sjednice Upravnog vijeća Doma od 15.07.2016.g.
  2. Donošenje Plana nabave za 2016. godinu, Prve izmjene – usklađenje sa Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016.g. od 15.07.2016.g.
  3. Zahtjev ravnateljice Doma za sporazumni raskid ugovora o radu,
  4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije,
  5. Tekuća pitanja

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama  („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) sjednicama Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, imaju pravo sudjelovati i  zainteresirane osobe. Zbog  prostornog  ograničenja,  sjednicama  mogu  prisustvovati  najviše  tri (3) osobe.

U slučaju da je podneseno više od tri prijave, pravo prednosti imat će ranije podnesene prijave.

Za  vrijeme  prisustvovanja  sjednici  građanke  i  građani,  odnosno  ovlaštene osobe za zastupanje nemaju pravo javljati se za riječ ni na bilo koji način remetiti red na sjednici.

Ukoliko  građani  ili  ovlaštene  osobe  za  zastupanje  pravne  osobe  žele  biti nazočni  sjednici dužni  su,  izvijestiti tajnika Doma  na obrascu prijave.

Prijava  se  podnosi  po  objavi  dnevnog reda Upravnog vijeća Doma na  internet stranici Doma  (www.dom-lickosenjska.hr), tajniku Doma elektroničkim  putem na e-mail dom.za.starije.i.nemocne.osobe@gs.t-com.hr  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili  putem  telefaxa  053/574 800,  a krajnji rok za podnošenje je 48 sati prije održavanja sjednice.

Obavijest o odrzavanju VI sjednice Upravnog vijeca Doma (pdf)

Back to top