Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019. g. - Dom Ličko - senjske županije

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2019. godini:

REGISTAR UGOVORA JAVNA NABAVA 2019 (pdf)

Back to top