Prijedlog plana nabave za 2015. godinu - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.: 90/11, 83/13, 143/13, i 13/14) članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, ravnateljica donosi:

PRIJEDLOG PLANA NABAVE ZA 2015. godinu (pdf)

Preuzmite dokument u pdf fprmatu.

Back to top