Poziv za e- savjetovanje za radove na energetskoj obnovi zgrade - Dom Ličko - senjske županije

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) koji glasi:

„Opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.“

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE u namjeri objave postupka javne nabave MALE vrijednosti, i to

Radova na energetskoj obnovi zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije na adresi Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić

objavljuje u EOJN prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a zbog veličine dokumenata stavlja na raspolaganje na svojoj službenoj internetskoj stranici (https://www.dom-lickosenjska.hr.javna-nabava/e-savjetovanja/:

1. prijedlog troškovnika
2. prijedlog Dokumentacije o nabavi
3. prijedlog ugovora
4. projektnu dokumentaciju

Projekt: GLAVNI PROJEKT- Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-Senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, Gospić

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 12. studenog 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge posredstvom EOJN. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN.

DON ENERG OBNOVA GOSPIC_doc za objavu (doc)

POZIV ZA E-SAVJETOVANJE ZAINTERESIRANIM GOSP_SUBJEKTIMA (doc)

PRIJEDLOG UGOVORA ZA ENERG_OBNOVU (doc)

Troskovnik – Dom za starije i nemocne osobe LSZ Gospic (xls)

mapa_1_energetska obnova (rar)

Back to top