Poziv za dostavu ponude – Usluge čuvanja imovine i osoba - Dom Ličko - senjske županije

Evidencijski broj nabave: II. B. /17

Poštovani,

sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 ),  članku 44., Dom za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić,  provodi postupak javne nabave USLUGE IZ DODATKA II.B. – USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA U DOMU.

Pozivamo Vas da nam dostavite Vašu  ponudu za nabavu sukladno uvjetima i zahtjevima te u roku određenom u Dokumentaciji za nadmetanje koja se dostavlja u privitku.

 

                                                                                              Ravnateljica:
Ivanka Vrkljan,dipl.soc.rad.

Poziv za dostavu ponude (pdf)

Zahtjev za prikupljanje ponuda – Predmet nabave: Usluge čuvanja imovine i osoba (Zaštitarske usluge) – Dokumentacija za nadmetanje:

Dokumentacija za nadmetanje – Zastitarske usluge 2017 (pdf)

Back to top