Poziv na testiranje kandidata – portir m/ž - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, ravnatelj Doma za starije osobe i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, raspisan je NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme  u trajanju od 24.12.2020. do 04.01.2021.g. (NN 145/2020., HZZ., www-dom.lickosenjska.hr  na radna mjesta:

  1. PORTIR m/ž : izvršitelja 5 na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme 

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić

 

POZIV NA TESTIRANJE
kandidata

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.

Testiranje provodi  imenovano Povjerenstvo za testiranje.

TESTIRANJE ĆE SE ODRŽATI

DANA 22.01.2021. godine u Sali za sastanke Doma,

Zbog velikog broja kandidata testiranje će se održati u dvije grupe po abecednom redu

grupa A prezimena kandidata koja počimaju sa slovom A-M u 09:00 sati ,

grupa B prezimena kandidata  koja počimaju sa slovom N-Ž u 09:45 sati ,

uz obvezno provođenje epidemioloških mjera (nošenje maske, dezinfekcija ruku, poštivanje socijalne distance -razmak min 2m)

Provjera znanja trajat će do 30 minuta.

Na samo testiranje, kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta i kemijsku olovku. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena, neće moći pristupiti testiranju.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Ako se kandidati navedenog dana ne odazovu pozivu na razgovor i testiranje do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Smatrat će se da je kandidat povukao prijavu i ako na pisanom testiranju remeti mir i /ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu.

Nakon provedenog testiranja, Povjerenstvo za provedbu testiranja utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo dostavlja ravnatelju  Zapisnik o provedenom testiranju.

LITERATURA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE za radno mjesto: PORTIR

Opći akti Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije

www.dom-lickosenjska.hr

https://dom-lickosenjska.hr/?cat=33           

 

                                                                                  POVJERENSTVO 

Više u pdf dokumentu:
Poziv na testiranje kandidata – portir_ (pdf)

Back to top