Poziv na razgovor i testiranje kandidata - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ,Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Domu za starije osobe Ličko – senjske županije, te dopunama Pravilnika, , raspisan je NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u trajanju od 25.01.2023. do 02.02.2023.g. (NN 9/2023, HZZ, www-dom.lickosenjska.hr) na radna mjesta:

  1. medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme
  2. čistačica (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
  3. socijalni radnik (m/ž) 1 izvršitelj – na neodređeno puno radno vrijeme
  4. Referent za plan, analizu , izvješćivanje i obračun plaća (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

POZIV NA RAZGOVOR I TESTIRANJE
kandidata

Razgovor i prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.
Za radna mjesta pod br. 1 i br. 3 neće se provoditi testiranje iz razloga jer nije bilo zaprimljenih prijava.

Razgovor provodi ravnatelj, a testiranje imenovano Povjerenstvo za testiranje.

Više u pdf dokumentu:

Poziv na razgovor i testiranje kandidata (pdf)

Back to top