Poništenje javnog natječaja - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), ravnatelj Doma za starije osobe i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog dana 08.05.2019. godine u „Narodnim novinama“ broj 46/2019, internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije www.dom-lickosenjska.hr. , za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: referent za plan, analizu, izvješćivanje i obračun plaća, 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto), mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Ponistenje javnog natjecaja (pdf)

Back to top