PLAN PRIJEMA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE za 2017. g. - Dom Ličko - senjske županije

PLAN PRIJEMA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA za 2017.godinu:

PLAN PRIJEMA SOR 2017 (pdf)

Back to top