Plan nabave za 2016 – I izmjene i dopune - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br: 90/11, 83/13 i 143/13 i 13/14) i članka 28. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko senjske županije, Upravno vijeće Doma, a na prijedlog ravnateljice, na svojoj VI. sjednici održanoj dana 14.10.2016.g. donijelo je:

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU (IZMJENA ODLUKE NN 33/16)

Plan nabave za 2016 – I izmjene i dopune (pdf)

Ovaj Plan nabave za 2016. godinu- I. Izmjene i dopune donosi se temeljem Financijskog plana za 2016. godinu i Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu.

 

Back to top