Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 158. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj  157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), te članka 28. i članaka 36.  Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Gospić, na svojoj  XIII. sjednici održanoj dana 03.04.2017.g. Upravno vijeće Doma donijelo je

ODLUKU O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Dubravka Rukavina, mag.act.soc.,OIB:02196986110, iz Gospića, Budačka ulica 117,  vršitelj dužnosti ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, razrješuje se dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije s danom 03.04.2017.g., zbog isteka roka na koji je imenovana, odnosno zbog  imenovanja ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije.

Odlukom Upravnog vijeća na XII. Sjednici od 16.03.2017.g., za ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije imenovan je Ivan Bronzović, dipl. učitelj iz Gospića, na mandat od četiri (4) godine, nastavno od 03.04.2017.g.

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka razrjesenje vd ravnatelj (pdf)

 

Back to top