Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 2. st. 1. toč.7 Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj: 106/12 pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, donio je dana 06.04.2018.godine slijedeću

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Ovom Odlukom, Ankica Jurjević, struč.spec.oec., razrješava se dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije.

Članak 2.

Ovom Odlukom imenuje se Hermina Rznić, dipl.oec., službenikom za zaštitu osobnih podataka u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u svojstvu Voditelja zbirke osobnih podataka.
Kontakt podaci : Hermina Rznić, dipl. oec., mjesto rada: Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, tel: 053 572 813, fax: 053 574 800, e-mail: dom.za.starije.i.nemocne.osobe@gs.t-com.hr ili hermina.rznic@dom-lickosenjska.hr.

Odluka – sluzbenik za zastitu osobnih podataka (pdf)

Back to top