Odluka o odabiru kandidata - Dom Ličko - senjske županije

Klasa: 112-01/16-02/01
Urbroj:2125/75-02/16-05
U Gospiću, 19.12.2016.g

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, Natječaja od 07.12.2016.g. za prijem u radni odnos objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 113/16, kod Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje  i na internetskoj stranici Doma, ravnateljica Doma donijela je

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA

Članak 1.

za prijem u radni odnos i to:

  1. Medicinska sestra/tehničar SSS , jedan izvršitelj, rad na neodređeno, puno radno vrijeme.

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38. 53000 Gospić  – odabrana je MARIJA ROŽIĆ, m.s.,  koja ispunjava uvjete natječaja.

  1. Njegovateljica – 1 izvršitelj, rad na neodređeno, puno radno vrijeme.

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina, odabrana je: RUŽICA JURČEVIĆ, njegovateljica, koja ispunjava uvjete natječaja.

  1. Pralja, 2 izvršitelja, rad na neodređeno, puno radno vrijeme
  • Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić – 1 izvršitelj

Poništava se dio natječaja za radno mjesto pod red. brojem 3. Pralja.

Članak 2.

Nakon povedenog Natječaja od 07.12.2016.g. za prijem u radni odnos,  objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 113/16. , kod Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje  i na internetskoj stranici Doma, za radno mjesto pod rednim brojem 1. i rednim brojem 2. odabrane su kandidatkinje koje ispunjavaju tražene uvjete i nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme sa izabranim kandidatkinjama.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. Objavit će se Obavijest o poništenju dijela Natječaja za radno mjesto red.br.3 pralja, u „Narodnim novinama“, web stranici Doma i na oglasnoj ploči Doma.

Članak 3.

Odabranim kandidatkinjama ponudit će se sklapanje  ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme, sukladno uvjetima natječaja, a kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Odluka o odabiru kandidata (pdf)

Back to top