Odluka o nepostojanju sukoba interesa - Dom Ličko - senjske županije

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE, VRTLARSKA ULICA 36/38, 53000 GOSPIĆ kao javni Naručitelj

o b j a v lj u j e

da predstavnik Naručitelja i s njim povezane osobe nisu u sukobu interesa sa nijednim gospodarskim subjektom s kojim se ne bi smio zaključiti ugovor o javnoj nabavi u smislu odredaba navedenog Zakona.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa (pdf)

Back to top