Odluka o izboru radnika za rad u Domu (čistač/ica) - Dom Ličko - senjske županije

KLASA: 112-01/17-01/ 01
URBROJ:2125/75-02-17- 07
U Gospiću, ¬¬18.05.2017.g.

Sukladno članku 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, ravnatelj Doma je, dana 18.05.2017.g., donio slijedeću

ODLUKU O IZBORU RADNIKA ZA RAD U DOMU

Temeljem Natječaja objavljenog na službenoj internetskoj stranici Doma i HZZ-a, u trajanju od 10.05.2017.g. do 17.05.2017.g., kojim je raspisana potreba za čistačicom (m/ž), dva (2) izvršitelja, u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto), mjesto rada: Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina, primaju se kandidatkinje koja ispunjavaju uvjete Natječaja:

Renata Vujić
Suzana Bučić

Ravnatelj:
Ivan Bronzović, dipl.učitelj

Odluka o odabiru po natjecaju za cistacicu (pdf)

Back to top