Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja/ice - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 28. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Gospić, na VIII. sjednici održanoj dana 18.11.2016. g. Upravno vijeće Doma donijelo je

ODLUKU O IZBORU I IMENOVANJU RAVNATELJA (m/ž) DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

I.

Jelena Pezelj Starčević, struč. spec. oec. imenuje se ravnateljem Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije.

II.

Mandat ravnatelja Doma traje četiri (4) godine, počevši sa danom 01. siječnja 2017. g.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Doma (pdf)

 

Back to top