Obavijest XI. sjednica Upravnog vijeća Doma - Dom Ličko - senjske županije

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) daje se

Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća

XI. Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije održat će se dana 13.03.2017. godine u 09,00 sati, u Gospiću, Vrtlarska ulica 36/38.

Predloženi Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika br. 10. sa X. sjednice Upravnog vijeća Doma od 14.02.2017.g.,
  2. Otvaranje i razmatranje Prijava na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije,
  3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku v.d. ravnateljice Doma o opozivu zastupnika Podružnice Otočac,
  4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku v.d. ravnateljice Doma o opozivu zastupnika Podružnice Udbina,
  5. Tekuća pitanja.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) sjednicama Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, imaju pravo sudjelovati i zainteresirane osobe. Zbog prostornog ograničenja, sjednicama mogu prisustvovati najviše tri (3) osobe.

U slučaju da je podneseno više od tri prijave, pravo prednosti imat će ranije podnesene prijave.

Za vrijeme prisustvovanja sjednici građanke i građani, odnosno ovlaštene osobe za zastupanje nemaju pravo javljati se za riječ ni na bilo koji način remetiti red na sjednici.

Ukoliko građani ili ovlaštene osobe za zastupanje pravne osobe žele biti nazočni sjednici dužni su, izvijestiti tajnika Doma na obrascu prijave.

Prijava se podnosi po objavi dnevnog reda Upravnog vijeća Doma na internet stranici Doma (www.dom-lickosenjska.hr), tajniku Doma elektroničkim putem na e-mail dom.za.starije.i.nemocne.osobe@gs.t-com.hr ili putem telefaxa 053/574 800, a krajnji rok za podnošenje je 48 sati prije održavanja sjednice.

Službenik za informiranje

Obavijest XI sjednica Upravnog vijeca Doma (pdf)

Back to top