Obavijest ponuditeljima – opskrba električnom energijom - Dom Ličko - senjske županije

Predmet nabave: opskrba električnom energijom Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije

Mijenja se točka 2.2. dokumentacije za nadmetanje i sada glasi:

“Rok isporukel rok trajanja ugovora: Ugovor o isporuci električne energije sklapa se na razdoblje od 12 mjeseci.

Početak isporuke električne energije je najkasnije u roku od 30 dana po konačnosti i izvršnosti odluke o odabiru, a završetak isporuke je s danom isteka razdoblja od 12 mjeseci od dana početka isporuke.”

Obavijest – Poziv za dostavu ponude – el. energija (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.

Back to top