Obavijest o promjeni poslovnog računa Doma - Dom Ličko - senjske županije

Obavještavamo Vas da je Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije promijenio poslovnu banku – poslovni žiro račun, te Vas molimo da sve uplate po računima, te sve druge transakcije prilagodite tome, odnosno uplaćujete na novi žiro račun,

IBAN HR70 2390 0011 1010 7092 8 KOD HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.

Isto tako, sva plaćanja na teret Doma, od 01. svibnja 2019.g. vršiti će se sa ovog IBAN-a, a stari IBAN HR0423400091100129149 prestaje vrijediti.

OBAVIJEST O PROMJENI ZIRO RACUNA DOMA (pdf)

Back to top