Natječaj – zapošljavanje - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB:29577971494, m. b. 2780186, raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

1. medicinska sestra/medicinski tehničar – jedan izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme (upražnjeno radno mjesto).

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvjeti:

 1. završena SSS medicinskog usmjerenja
 2. položen stručni ispit
 3. odobrenje za samostalni rad (licenca)
 4. jedna godina radnog iskustva

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome/svjedodžbe
 3. presliku domovnice
 4. presliku odobrenja za samostalni rad
 5. presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu
 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 7. potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.

2. pralja (m/ž) – dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno, puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto).

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvjet:

 1. završena osnovna škola

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
 3. presliku domovnice
 4. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 5. potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj – zaposljavanje (pdf)

Ravnatelj:
Ivan Bronzović, dipl. učitelj

Back to top