Natječaj za prijem u radni odnos - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, , OIB: 29577971491 raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

 1. Medicinska sestra/tehničar jedan izvršitelj, rad na neodređeno, puno radno vrijeme.

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvjeti za obavljanje poslova:

 • završena SSS medicinskog usmjerenja
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalni rad (licenca)
 • jedna godina radnog iskustva
 • položen vozački ispit B kategorije

Uz prijavu obvezno priložiti:

 •  životopis
 •  presliku diplome/svjedodžbe
 •  presliku domovnice
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu (osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege),
 •  preslika vozačke dozvole- B kategorija,
 •  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 •  potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od mjesec dana.

  

 1. Njegovatelj/ica – 1 izvršitelj, rad na neodređeno, puno radno vrijeme.

 Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina.

Uvjeti za obavljanje poslova: završeno osnovnoškolsko obrazovanje  i tečaj za njegu.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 •  životopis
 •  presliku diplome/svjedodžbe
 •  presliku domovnice
 •  presliku uvjerenja o položenome tečaju za njegu
 •  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 •  potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od mjesec dana.
 1. Pralja, 2 izvršitelja, rad na neodređeno, puno radno vrijeme

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić – 1 izvršitelj

Uvjeti za obavljanje poslova: završena osnovna škola

Uz prijavu obvezno priložiti:

 •  životopis
 •  presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
 •  presliku domovnice
 •  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 •  potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od mjesec dana.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:112-01/16-01/02
URBROJ:2125/75-02-16-05
U GOSPIĆU, 06.12.2016.g.

 

                                                                                                          Ravnateljica:
  Ivanka Vrkljan, dipl.soc.rad.

Natjecaj za prijem u radni odnos (pdf)

 

Back to top