Natječaj – RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ BLAGAJNIK – MATERIJALNI KNJIGOVOĐA - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB: 29577971491, raspisuje

NATJEČAJ
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

– za radno mjesto RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ BLAGAJNIK- MATERIJALNI KNJIGOVOĐA (SSS) – izvršitelja 1 (JEDAN), na određeno, puno radno vrijeme (12 mjeseci)

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina.

Na Natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe do navršenih 30 godina, koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale, te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja, poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • presliku osobne iskaznice ili Domovnicu – dokaz o državljanstvu RH
  • dokaz o stečenom akademskom zvanju i stupnju
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne starije od 6 mjeseci)
  • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje/Potvrda o statusu nezaposlene osobe od HZZ-a
  • životopis (vlastoručno potpisan).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, uz naznaku «Za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

Osobe koje ne podnesu potpunu (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj SOR racunovodstvo (pdf)

Back to top