Natječaj – pomoćni radnik/ca u kuhinji (m/ž) - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB:29577971494, m. b. 2780186,  raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

pomoćni radnik/ca u kuhinji  (m/ž) – jedan  (1) izvršitelj, rad na određeno, puno radno vrijeme od tri (3) mjeseca, zamjena za nenazočnu radnicu.

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvjet: završena osnovna škola

Uz prijavu obvezno priložiti:

a) životopis

b) presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi

c) presliku domovnice

d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja

e) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                  Ivanka Vrkljan, dipl.soc.rad.

Natjecaj – pomocni radnik-ca kuhinja (pdf)

Back to top