Natječaj – njegovateljica (m/ž) - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB: 29577971491, raspisuje

NATJEČAJ
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

njegovateljica (m/ž)jedan (1) izvršitelj, rad na određeno, puno radno vrijeme od tri (3) mjeseca, zbog privremenih potreba posla.

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Otočac, V. Nazora 16A, 53220 Otočac.

Uvjeti za obavljanje poslova: završeno osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu.

.

Uz prijavu obvezno priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome/svjedodžbe
  • presliku domovnice i osobne iskaznice
  • presliku uvjerenja o položenome tečaju za njegu
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
  • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.
Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj njegovateljica (pdf)

Back to top