Natječaj – njegovateljica (m/ž) – dva (2) izvršitelja - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB:29577971497, m. b. 2780186,  raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

njegovateljica (m/ž) – dva (2) izvršitelja, rad na određeno, puno radno vrijeme od dva (2) mjeseca, zbog privremene nenazočnosti radnica (zamjena za bolovanje).

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvjeti za obavljanje poslova: završeno osnovnoškolsko obrazovanje  i tečaj za njegu, položen vozački ispit B kategorije.

Uz prijavu obvezno priložiti:

  1. životopis
  2. presliku diplome/svjedodžbe
  3. presliku domovnice
  4. presliku uvjerenja o položenome tečaju za njegu
  5. preslika vozačke dozvole- B kategorija,
  6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
  7. potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica:
Ivanka Vrkljan, dipl. soc. rad.

Natjecaj za njegovatelja Gospic (pdf)

Back to top