Natječaj – njegovatelj (m/ž) - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB:29577971494, m. b. 2780186,  raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

  1. njegovatelj (m/ž) – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme (zamjena za nenazočne radnice).

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvjeti:

– završeno osnovnoškolsko obrazovanje  i tečaj za njegu

Uz prijavu obvezno priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome/svjedodžbe
  • presliku domovnice i osobne iskaznice
  • presliku uvjerenja o položenome tečaju za njegu
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
  • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 (osam)  dana od dana objave natječaja.

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj – negovatelj-ica (pdf)

Back to top