Natječaj – njegovatelj (m/ž) i socijalni radnik (m/ž) - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), v.d. ravnateljica Doma za starije osobe Ličko – senjske županije, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

 1. njegovatelj (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto u Podružnici Udbina)
 2. socijalni radnik (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto u Podružnici Udbina)

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 1.:

 • završena osnovna škola i tečaj za njegu,
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022)

Uz prijavu obvezno priložiti:

 • životopis
 • osobnu iskaznicu i/ili domovnicu (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca,od dana objave natječaja,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o položenom tečaju za njegovatelja

Mjesto rada: Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 2.:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada,
 • 1. god. radnog iskustva
 • položen stručni ispit.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 • životopis
 • osobnu iskaznicu i/ili domovnicu (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca, od dana objave natječaja,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • presliku diplome o završenom studiju,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Mjesto rada: Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – njegovatelj-ica i socijalni radnik-ca (pdf)

Back to top