Natječaj na određeno – fizioterapeut (m/ž) - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB:29577971494, m. b. 2780186, raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

– fizioterapeut (m/ž) SSS– (1) izvršitelj, rad na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za nenazočnu radnicu (bolovanje).

Mjesto rada: Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Dom u Gospiću- 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjet: završeno srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeutskog tehničara, 1.god.radnog iskustva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu obvezno priložiti:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe o završenom školovanju,
  • presliku domovnice i/ili osobne iskaznice
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • odobrenje za samostalan rad
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca od dana objave natječaja

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj na odredjeno-fizioterapeut (pdf)

Back to top