Natječaj – medicinska sestra/medicinski tehničar - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB:29577971494, m. b. 2780186, raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

1. medicinska sestra/medicinski tehničar – dva (2) izvršitelja, rad na određeno, puno radno vrijeme (mogućnost zaposlenja na neodređeno).
Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvjeti:

 • završena SSS medicinskog usmjerenja
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalni rad (licenca)
 • jedna godina radnog iskustva

Uz prijavu obvezno priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome/svjedodžbe
 • presliku domovnice i/ili osobne iskaznice
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.
Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj medicinska sestra (pdf)

Back to top