Natječaj – medicinska sestra/medicinski tehničar - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB:29577971494, m. b. 2780186,  raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 1. medicinska sestra/medicinski tehničar – jedan izvršitelj, rad na određeno vrijeme (zamjena za nenazočnu radnicu).

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvjeti:

 1. završena SSS medicinskog usmjerenja
 2. položen stručni ispit
 3. odobrenje za samostalni rad (licenca)
 4. jedna godina radnog iskustva

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1.  životopis
 2. presliku diplome/svjedodžbe
 3. presliku domovnice
 4. presliku odobrenja za samostalni rad
 5. presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu
 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 7. potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 (osam)  dana od dana objave natječaja.

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj med_sestra_tehnicar (pdf)

Back to top