Natječaj – kuhar (m/ž) – 1 izvršitelj - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), ravnateljica Doma za starije osobe Ličko – senjske županije, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

  1. kuhar (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena za nenazočnu radnicu (bolovanje).

Uvjeti:

  • završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara,
  • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • osobnu iskaznicu i/ili domovnicu (preslika)
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca,od dana objave natječaja,
  • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
  • preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za kuhara,
  • izjava da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22).

Mjesto rada: – Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina (1 izvršitelja)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Natjecaj na odredjeno – kuhar (pdf)

Back to top