Natječaj – glavna medicinska sestra/tehničar i medicinska sestra/tehničar - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), ravnateljica Doma za starije osobe Ličko – senjske županije, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

 1. glavna medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 2. medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 1.:

 • završen stručni studij sestrinstva
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika
 • odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • osobnu iskaznicu i/ili domovnicu (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca od dana objave natječaja,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, preslike ugovora i sl.),
 • preslika svjedodžbe o završenom stručnom studiju sestrinstva,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • važeće odobrenje za samostalan rad (preslika),
 • izjava da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22).

Mjesto rada: Dom za starije osobe Ličko– senjske županije, Vladimira Nazora 16A ,53220 Otočac (1 izvršitelj)

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 2.:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 • odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • osobnu iskaznicu i/ili domovnicu (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca od dana objave natječaja,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, preslike ugovora i sl.),
 • preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • važeće odobrenje za samostalan rad (preslika),
 • izjava da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22).

Mjesto rada: Dom za starije osobe Ličko– senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38 ,53000 Gospić (2 izvršitelja)

Izabrani kandidat dužan je dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Natjecaj na neodredjeno glavna i medicinska sestra (pdf)

Back to top