Natječaj – fizioterapeut (m/ž) - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB:29577971494, m. b. 2780186, raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

fizioterapeut (m/ž) – tri (3) izvršitelja, rad na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obavezna probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Dom u Gospiću- 1 izvršitelj (m/ž) Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Otočac – 1 izvršitelj (m/ž) Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjet:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeutskog tehničara,
 • 1.god.radnog iskustva,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu obvezno priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenom školovanju,
 • presliku domovnice i/ili osobne iskaznice
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalan rad
 • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj_fizioterapeut_kinja (pdf)

Back to top