Natječaj – ekonom-vozač/kućni majstor – Udbina - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

  1. ekonom-vozač/kućni majstor: jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno, puno radno vrijeme

uvjeti: završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje tehničkog, prometnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, položen vozački ispit B kategorije, položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja.

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina.

Uz prijavu obvezno priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome/svjedodžbe
  • presliku domovnice
  • preslika vozačke dozvole- B kategorija,
  • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
  • potvrdu o nekažnjavanju iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi, ne stariju od šest mjeseci.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                          Ravnatelj:
Ivan Bronzović, dipl. učitelj

Natjecaj – ekonom-vozac Udbina (pdf)

Back to top