Natječaj – čistačica (m/ž) – Udbina - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB:29577971494, m. b. 2780186, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

čistačica (m/ž) – dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno, puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto).

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina.

Uvjet: završena osnovna škola

Uz prijavu obvezno priložiti:

  1. životopis
  2. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
  3. presliku domovnice
  4. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
  5. potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.
Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Ravnatelj:
Ivan Bronzović, dipl. učitelj

Natjecaj Cistaci_ce Udbina (pdf)

Back to top