Natječaj – čistač/ica – 2 izvršiteljice/a - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB:29577971494, m. b. 2780186,  raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

čistačica (m/ž) – dva (2) izvršitelja, rad na određeno, puno radno vrijeme od tri (3) mjeseca, zamjena za nenazočnu radnicu (bolovanje).

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić

Uvjet: završena osnovna škola

Uz prijavu obvezno priložiti:

  1. životopis
  2. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
  3. presliku domovnice
  4. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
  5. potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 (osam)  dana od objave natječaja na adresu:

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                              Ivan Bronzović, dipl.uč.

Natjecaj cistacica (pdf)

Back to top