Naputak za provedbu nabave - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13 143/13, 13/14), ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, dana 31.12.2015.g. godine donijela je slijedeći:

NAPUTAK ZA PROVEDBU NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI

NAPUTAK ZA PROVEDBU NABAVE BN 2015 (pdf)

Back to top