Nadmetanje – kruh i krušni proizvodi - Dom Ličko - senjske županije

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI 01-MV/14:

Dokumentacija za nadmetanje – kruh i krušni proizvodi 2014.g (pdf)

Poveznica u pdf formatuLijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.

Back to top