Nabava i dostava mesa i mesnih proizvoda u 2015. g. - Dom Ličko - senjske županije

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE – MESO I MESNI PROIZVODI 01-MV/15:

NABAVA I DOSTAVA MESA I MESNIH PROIZVODA U 2015 (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.

Back to top