Javna nabava – materijal za zdravstvenu zaštitu - Dom Ličko - senjske županije

Naručitelj Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB: 29577971491, pokrenuo je postupak nabave za predmet nabave: nabava MATERIJALA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU za potrebe Doma za starije osobe Ličko – senjske županije u 2024.g., prema troškovniku/specifikaciji, CPV oznaka i naziv: 33141000 – 3 medicinski potrošni materijal.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za materijal za zdrav zastitu 2024 (doc)

PONUDBENI LIST ZA NABAVU MATERIJALA ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU 2024 (doc)

Prijedlog ugovora za nabavu materijala za zdrv zastitu (doc)

Zahtjev za prikupljanje ponuda- MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU (pdf)

 

Back to top