Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća - Dom Ličko - senjske županije

IZVJEŠĆE SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE od 30.07.2015.g. do 15.07.2016.g.

I.SJEDNICA – Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije održana je  dana 30.07.2015.g. s početkom u 09,00 sati,                       u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije, koju je sazvala ravnateljica Doma na temelju čl. 8., č1.9. i čl. 10. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, te kojom je ista predsjedavala.

Dnevni red:

  1. Izvješće predsjedavatelja o izboru članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
    Ličko- senjske županije,
  2. Potvrđivanje mandata novoizabranih članova Upravnog vijeća Doma,
  3. Izbor zamjenika/ce predsjednika Upravnog vijeća Doma.

IZVJESCE SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA (pdf)

Back to top