Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća Doma – IX. i X. sjednica - Dom Ličko - senjske županije

IZVJEŠĆE SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE od 27.12.2016.g. do 14.02.2017.g.

IX. Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije održana dana 27.12.2016.g. s početkom u 09,00 sati, u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika br. 8.  sa VIII. sjednice Upravnog vijeća Doma od 18.11.2016.g.,
 2. Donošenje Odluke o poništenju  Odluke o izboru  i imenovanju ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije od 18.11.2016.g.,
 3. Donošenje Odluke o poništenju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, objava  u Narodnim novinama od 19.10.2016.g.,
 4. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije,
 5. Potpisivanje Sporazuma o raskidu ugovora o radu između Doma i ravnateljice Ivanke Vrkljan,
 6. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016.g.,
 7. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016.g.,
 8. Donošenje Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2017. – 2019.g.,
 9. Donošenje Plana nabave za 2017.g.,
 10. Donošenje Odluke o podizanju kratkoročnog kredita za održavanje tekuće likvidnosti Doma u 2017.g.
 11. Tekuća pitanja

Upravno vijeće na IX. sjednici je donijelo slijedeće:

Pod točkom 1. Zapisnik br.8.  sa VIII. sjednice Upravnog vijeća Doma od 18.11.2016.g. – usvojen jednoglasno.

Pod točkom 2. Jednoglasno donesena  Odluka o poništenju  Odluke o izboru  i imenovanju ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije od 18.11.2016.g.,

Pod točkom 3. Jednoglasno donesena Odluka o poništenju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, objava  u Narodnim novinama od 19.10.2016.g.,

Pod točkom 4. Jednoglasno donesena Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije,

Pod točkom 5. Potpisan je  Sporazuma o raskidu ugovora o radu između Doma i ravnateljice Ivanke Vrkljan, dipl.soc.rad.,

Pod točkom 6. Jednoglasno donesena Odluka o II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016.g.,

Pod točkom 7. Jednoglasno donesena Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016.g.,

Pod točkom 8. Jednoglasno donesen  Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2017. – 2019.g.,

Pod točkom 9. Jednoglasno donesen  Plan nabave za 2017.g.,

Pod točkom 10.  Jednoglasno donesena Odluka o podizanju kratkoročnog kredita za održavanje tekuće likvidnosti Doma u 2017.g.

Pod točkom 11.  Tekuća pitanja – nije bilo rasprave

X. Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije održana dana 14.02.2017.g. s početkom u 09,00 sati, u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika br. 9.  sa  IX. sjednice Upravnog vijeća Doma od 27.12.2016.g.,
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe  Ličko – senjske županije,
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije za 2016.g.,
 4. Donošenje Plana i programa rada Doma za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije za 2017.g.,
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.g.,
 6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u Doma za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije,
 7. Tekuća pitanja

Upravno vijeće na X. sjednici je donijelo slijedeće:

Pod točkom 1. Zapisnik br. 9. sa IX. sjednice Upravnog vijeća Doma od 27.12.2016.g. – usvojen jednoglasno.

Pod točkom 2. Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe  Ličko – senjske županije,

Pod točkom 3. Jednoglasno je donesena  Odluka o usvajanju Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije za 2016.g.,

Pod točkom 4. Jednoglasno je donesen  Plan i program rada Doma za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije za 2017.g.,

Pod točkom 5. Jednoglasno je donesena  Odluka o usvajanju Financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.g.,

Pod točkom 6. Jednoglasno je donesena  Odluka o imenovanju Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u Doma za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije,

Pod točkom 7.  Tekuća pitanja – nije bilo rasprave

                                                                                  Službenik za informiranje:

                                                                                  Ankica Jurjević, struč.spec.oec.v.r.

Izvjesce sa sjednice Upravnog vijeca Doma IX i X sjednica (pdf)

 

Back to top