Izvješća sa XI. i XII. sjednice Upravnog vijeća - Dom Ličko - senjske županije

IZVJEŠĆE SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE od 27.12.2016.g. do 14.02.2017.g.

XI. Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije održana
dana 13.03.2017.g. s početkom u 09,00 sati, u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika br. 10.  sa X. sjednice Upravnog vijeća Doma od 14.02.2017.g.,
  2. Otvaranje i razmatranje Prijava na  Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe  Ličko – senjske županije,
  3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku v.d. ravnateljice Doma o opozivu  zastupnika  Podružnice Otočac,
  4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku v.d. ravnateljice Doma o opozivu  zastupnika  Podružnice Udbina,
  5. Tekuća pitanja.

Upravno vijeće na XI. sjednici je donijelo slijedeće:

Pod točkom 1. Zapisnik br.10.  sa X. sjednice Upravnog vijeća Doma od 14.02.2017.g. – usvojen jednoglasno.

Pod točkom 2.  Nakon što je utvrđeno da su sve pristigle prijave zaprimljene u roku za dostavu prijave, predsjednik Upravnog vijeća otvara pristigle prijave, redoslijedom kako su zaprimljene.

Nakon otvaranja i pregleda dokumentacije (dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja) koja je tražena u uvjetima natječaja, utvrđuje se da su prijave kandidata/kinja potpune, formalno i pravno valjane.

Jednoglasno je donesen zaključak: “

Konstatira se da od pristiglih četiri (4) ponuda uvjetima  natječaja udovoljavaju svi kandidati.

Upravno vijeće će na slijedećoj sjednici, koja se zakazuje za 16. ožujka 2017.g. u 09,00 sati u prostorijama Doma,  donijeti Odluku o izboru i imenovanju ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije.“

Pod točkom 3. Jednoglasno donesena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku v.d. ravnateljice Doma o opozivu  zastupnika  Podružnice Otočac

Pod točkom 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku v.d. ravnateljice Doma o opozivu  zastupnika  Podružnice Udbina

Pod točkom 5.  Tekuća pitanja – nije bilo rasprave

 

XII. Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije  održana dana 16.03.2017.g.  s početkom u 09,00 sati, u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Ličko- senjske županije

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika br. 11.  sa XI. sjednice Upravnog vijeća Doma od 13.03.2017.g.,
  2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe  Ličko – senjske županije,
  3. Tekuća pitanja.

Upravno vijeće na XII. sjednici je donijelo slijedeće:

Pod točkom 1. Zapisnik br. 11. sa XI. sjednice Upravnog vijeća Doma od 13.03.2017.g. – usvojen jednoglasno.

Pod točkom 2. Odluka o izboru i imenovanju Ivana Bronzovića, dipl.učitelja za ravnatelja  Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije donesena jednoglasno javnim glasovanjem.

Pod točkom 3.  Tekuća pitanja – nije bilo rasprave

IZVJESCE SA XI i XII SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA DOMA (pdf)

Back to top