Ispravak – Godišnja financijska izvješća za 2021. g. - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko senjske županije – Ispravak – Godišnja financijska izvješća za 2021. godinu:

Obrasci financijskih izvjestaja v_7_0_4_2021 (xls)

BILANCA 31_12_2021 (pdf)

IZVJESTAJ O OBVEZAMA 2021 (pdf)

Izvjestaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (pdf)

IZVJESTAJ O RASHODIMA PREMA FUN_KLASIFIKACIJI (pdf)

IZVJESTAJ_O_PRIHODIMA_I_RASHODIMA_PRIMICIMA_IZDACIMA (pdf)

Biljeske uz financijske izvjestaje za 2021 godinu (pdf)

FINA potvrda o preuzetom financijskom izvjestaju 2021 (pdf)

 

Back to top