I. izmjene i dopune Fin. plana za 2018. i projekciju Plana za 2019. i 2020. g. - Dom Ličko - senjske županije

I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma za 2018. g. i projekciju Plana za 2019. I 2020. godinu.:

Izmjene i dopune FP za 2018 i plan 2019_2020 (pdf)

Back to top